चलानाव्‍दारे परिक्षा शुक्‍ल भरण्‍यासाठी उमेदवारांनी स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीयाच्‍या कोणत्‍या हि शाखे मध्‍ये जाऊन स्‍वःचे पॅनकार्ड चलाना सोबत जोडावेत किंवा चलान सोबत फॉम ६० भरुन देण्‍यात यावा.

 

अर्जं करण्याची(फॉर्म भरण्याची) प्रक्रिया जाहिरातीत दिलेल्या दिनांक नुसार बंद करण्यात येत आहे. याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

 

Login for Registered Candidates
FORM NO MOBILE NO