चलानाव्‍दारे परिक्षा शुक्‍ल भरण्‍यासाठी उमेदवारांनी स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीयाच्‍या कोणत्‍या हि शाखे मध्‍ये जाऊन स्‍वःचे पॅनकार्ड चलाना सोबत जोडावेत किंवा चलान सोबत फॉम ६० भरुन देण्‍यात यावा.
FILE NAME FILE ATTACHMENT
चलानाव्‍दारे परिक्षा शुक्‍ल भरण्‍यासाठी उमेदवारांनी स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीयाच्‍या कोणत्‍या हि शाखे मध्‍ये जाऊन स्‍वःचे पॅनकार्ड चलाना सोबत जोडावेत किंवा चलान सोबत फॉम ६० भरुन देण्‍यात यावा. Download